Adverteren

Voor de 32e keer verschijnt de NEDERLANDSE NOTARISAGENDA

Veel mensen besluiten een stichting of instelling te begunstigen in de vorm van een gift, erfenis, legaat of notariële schenking. Gelukkig biedt de fiscale wetgeving in Nederland voldoende ruimte om schenkingen zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan een doel. Of het nu om een gift, legaat of een erfenis gaat. Het is dus voor u belangrijk om onder de aandacht te komen van de notarissen in Nederland. Goede relaties, alsmede de stichtingen en bedrijven die in de vorige edities adverteerden, stellen wij graag in de gelegenheid om in de Nederlandse Notarisagenda 2019 te adverteren en daarbij alvast een gunstige plaats te reserveren. Wellicht voor u dé gelegenheid om de belangrijke groep notarissen gericht te benaderen.

 

De Nederlandse Notarisagenda bevat naast een handig calendarium voor de dagelijkse praktijk een informatief en praktisch naslaggedeelte waaronder een lijst van instellingen, stichtingen, corporaties en verenigingen. Nu ook voor bedrijven en privépersonen die kleine of grote schenkingen willen doen. Het succes van de Nederlandse Notarisagenda blijkt tevens uit de enthousiaste reacties die wij ieder jaar weer ontvangen.


Projectmanagement

Joanie Roost
j.roost@louwersuitgevers.nl
T: 0031 495 450095.

Adverteren
Bladspiegel 210 x 297 mm
Zetspiegel 185 x 270 mm

Advertentieformaat
zetspiegel breed / hoog
1/1 pagina 185 x 270 mm
1/2 pagina 185 x 130 mm

formaat Calendariumblok
zetspiegelbreed / hoog
60 x 36 mm
* Een aflopende advertentie of beeldmateriaal dient 3 mm extra afloop aan alle zijden te hebben.

Presentaties:
2/1 pagina full colour € 1.950,-
1/1 pagina full colour € 1.450,-
1/2 pagina full colour € 790,-

Profielpagina:
150 woorden, tekst, logo € 495-

Advertentietarieven
1/1 pagina full colour € 1.450,-
1/2 pagina full colour € 790,-
Calendariumbedrukking 52 pagina’s € 3.250,-
Calendariumbedrukking 26 pagina’s € 1.750,-

Aanvullende tarieven
Voorkeursplaatsing 10 %
Omslagpagina 15%
Achterpagina 25%

Spectacular advertising
Calendariumtarieven, losse bijlagen, meegehechte bijlagen, inserts en uitscheurkaarten op aanvraag.

De definitieve prijsopgave volgt na toezending van een proefexemplaar!

Aanleveren
Het is mogelijk uw advertentie digitaal bij ons aan te leveren via Wetransfer.com: www.wetransfer.com
stuur deze naar traffic@louwersuitgevers.nl o.v.v. naam en project