Neutralisatie
01:00
04-04-2019

Wat moet u weten over neutralisatie van uw huisdier

Wat is neutralisatie (=sterilisatie/castratie)?
In de diergeneeskunde wordt de volgende defi nitie gehanteerd: castratie is het weghalen van de geslachtsklieren, zowel bij man-nelijke als bij vrouwelijke dieren. Worden de geslachtsklieren niet weggehaald, maar de eileiders of zaadleiders onderbroken, dan heet dat sterilisatie. De dieren zijn dan onvruchtbaar, maar hormonaal nog intact. Sterilisatie wordt in Nederland normaal gesproken niet gedaan.

Voordelen van neutralisatie
Het reduceert de kans dat uw dier verdwaalt in krolse of loopse situatie. Het is het meest effi ciënte middel tegen (ongecontro-leerde) voortplanting. Het voorkomt veel dierenleed door over-populatie van honden en katten. De asielen zitten overvol met

Lees meer over: AMIVEDI , Gezondheid , Huisdier , Neutralisatie

Notaris Online partners

Dr. BhattacharyaCollecteweek Hartstichting