Bedrijvenindex

Armoede & Onrecht

Kerk in actie Stichting BVA

Dakloosheid & Beschermd wonen

HVO-Querido

Dierenbejaardenhuis

Stichting Nationale Dierenzorg Wassenaar

Dierenwelzijn

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) Ecomare Stichting Dierenlot Stichting Dierentehuis Louterbloemen Stichting Haags Dierencentrum Stichting OOPOEH Stichting zwerfdier Vier Voeters

Hulp aan Kinderen Internationaal

Mission Possible Nederland Wereld Ouders

Kans Op Onderwijs

Edukans Salvatoriaanse Hulpactie

Kunst & Cultuur

Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Mensenrechten

Johannes Wier Stichting

Natuurbescherming

Ouwehands Zoo Foundation

Noodhulp & Wederopbouw

Stichting Vluchteling ZOA

Oorlogsgraven

Oorlogsgravenstichting

Sociale initiatieven

Oranje Fonds Stichting Emmafonds Stichting OOPOEH

Armoedebestrijding Wereldwijd

MAF Nederland Woord en daad Zending over Grenzen

Dierenbescherming

World Animal Protection Nederland

Doof

Kentalis

Duurzame handel

Stichting Max Havelaar

Educatie

Unesco

Gezondheidszorg

Erasmus MC Foundation – Daniel den Hoed Johannes Wier Stichting Spaarne Gasthuis

Handicap & Verstandelijke Beperking

NSGK s Heeren Loo Zorggroep Vrienden van Philadelphia

Kanker

Erasmus MC Foundation – Daniel den Hoed Stichting STOPhersentumoren Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)

Leprabestrijding

Leprastichting Peerke Donders Stichting

Neurologische Aandoeningen

Stichting MS Research

Ontwikkelingswerk

Mensen Met een Missie Stichting Nederland-Batam

Religie

Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn

Taalontwikkelingsstoornissen

Kentalis

Zending & Hulp

Missieburo Roermond Oost Europa Zending

Blinden & Slechtzienden

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden NCB Stichting Blindenhulp

Dierenhulpverlening

Amivedi Nederland Stichting Dierenlot Stichting Dierentehuis Louterbloemen Vier Voeters

Gezondheidszorg Internationaal

Artsen zonder Grenzen KNCV Tuberculosefonds Leprastichting Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV)

Hulp aan kansarmen

Stichting Collectieve Israël Actie

Hulp aan kwetsbare ouderen

MAX Maakt Mogelijk Stichting OOPOEH

Kinderarmoede in Nederland

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderrechten

Terre des Hommes Nederland

Maatschappelijk werk

WIZO Nederland

Natuur- en Landschapsbeheer

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Noodhulp

Artsen zonder Grenzen Kerk in actie Stichting Vluchteling

Slechthorende

NSDSK

Zending

Kerk in actie

Ziektenbeelden

Nierstichting Stichting kind en brandwond Trombosestichting