Bedrijvenindex

Armoede & Onrecht

Kerk in actie

Dakloosheid & Beschermd wonen

HVO-Querido

Dierenbejaardenhuis

Stichting Nationale Dierenzorg Wassenaar

Dierenhulpverlening

Stichting Dierenlot Stichting Dierentehuis Louterbloemen Vier Voeters

Gezondheidszorg Internationaal

KNCV Tuberculosefonds Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV)

Hulp aan kwetsbare ouderen

MAX Maakt Mogelijk Stichting OOPOEH

Kanker

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie Stichting STOPhersentumoren Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)

Kinderrechten

Terre des Hommes Nederland

Maatschappelijk werk

WIZO Nederland

Neurologische Aandoeningen

Stichting MS Research

Ontwikkelingswerk

Mensen Met een Missie Stichting Nederland-Batam

Taalontwikkelingsstoornissen

Kentalis

Zending & Hulp

Missieburo Roermond Oost Europa Zending

Armoedebestrijding Wereldwijd

MAF Nederland Woord en daad

Dierenbescherming

World Animal Protection Nederland

Dierenwelzijn

AAP CAS International (Comité Anti Stierenvechten) Ecomare Stichting Dierenlot Stichting Dierennood Stichting Dierentehuis Louterbloemen Stichting OOPOEH Stichting PETA Nederland Stichting zwerfdier Vier Voeters

Kunst & Cultuur

Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Mensenrechten

Johannes Wier Stichting

Noodhulp

Kerk in actie

Oorlogsgraven

Oorlogsgravenstichting

Sociale initiatieven

Oranje Fonds Stichting Emmafonds Stichting OOPOEH

Blinden & Slechtzienden

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden NCB Stichting Blindenhulp

Duurzame handel

Stichting Max Havelaar

Educatie

Unesco

Gezondheidszorg

Johannes Wier Stichting

Handicap & Verstandelijke Beperking

NSGK s Heeren Loo Zorggroep Vrienden van Philadelphia

Hulp en Kinderen Internationaal

Wereld Ouders

Kans Op Onderwijs

Edukans Salvatoriaanse Hulpactie

Kinderarmoede in Nederland

Nationaal Fonds Kinderhulp

Leprabestrijding

Peerke Donders Stichting

Natuur- en Landschapsbeheer

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Noodhulp & Wederopbouw

ZOA

Slechthorende

Kentalis NSDSK

Zending

Kerk in actie

Ziektenbeelden

Hersenstichting Nierstichting Stichting kind en brandwond Trombosestichting