Bedrijvenindex

Armoede & Onrecht

Kerk in actie

Dakloosheid & Beschermd wonen

HVO-Querido

Dierenbejaardenhuis

Stichting Nationale Dierenzorg Wassenaar

Dierenhulpverlening

Stichting Dierenlot Stichting Dierentehuis Louterbloemen Vier Voeters

Gezondheidszorg Internationaal

KNCV Tuberculosefonds Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV)

Handicap & Verstandelijke Beperking

NSGK s Heeren Loo Zorggroep Vrienden van Philadelphia

Kanker

Erasmus MC Foundation – Daniel den Hoed Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie Stichting STOPhersentumoren Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)

Leprabestrijding

Peerke Donders Stichting

Natuur- en Landschapsbeheer

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Noodhulp

Kerk in actie Stichting Vluchteling

Oorlogsgraven

Oorlogsgravenstichting

Sociale initiatieven

Oranje Fonds Stichting Emmafonds Stichting OOPOEH

Armoedebestrijding Wereldwijd

MAF Nederland Woord en daad

Dierenbescherming

World Animal Protection Nederland

Dierenwelzijn

AAP CAS International (Comité Anti Stierenvechten) Ecomare Stichting Dierenlot Stichting Dierennood Stichting Dierentehuis Louterbloemen Stichting OOPOEH Stichting PETA Nederland Stichting zwerfdier Vier Voeters

Kinderarmoede in Nederland

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderrechten

Terre des Hommes Nederland

Maatschappelijk werk

WIZO Nederland

Natuurbescherming

Ouwehands Zoo Foundation

Noodhulp & Wederopbouw

Stichting Vluchteling ZOA

Religie

Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn

Taalontwikkelingsstoornissen

Kentalis

Zending

Kerk in actie

Ziektenbeelden

Hersenstichting Nierstichting Stichting kind en brandwond Trombosestichting

Blinden & Slechtzienden

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden NCB Stichting Blindenhulp

Duurzame handel

Stichting Max Havelaar

Educatie

Unesco

Gezondheidszorg

Erasmus MC Foundation – Daniel den Hoed Johannes Wier Stichting Spaarne Gasthuis

Hulp aan Kinderen Internationaal

Mission Possible Nederland Wereld Ouders

Hulp aan kwetsbare ouderen

MAX Maakt Mogelijk Stichting OOPOEH

Kans Op Onderwijs

Edukans Salvatoriaanse Hulpactie

Kunst & Cultuur

Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Mensenrechten

Johannes Wier Stichting

Neurologische Aandoeningen

Stichting MS Research

Ontwikkelingswerk

Mensen Met een Missie Stichting Nederland-Batam

Slechthorende

Kentalis NSDSK

Zending & Hulp

Missieburo Roermond Oost Europa Zending