Bedrijvenindex

Armoede & Onrecht

Kerk in actie

Gezondheidszorg Internationaal

KNCV Tuberculosefonds

Zending

Kerk in actie

Blinden & Slechtzienden

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Noodhulp

Kerk in actie

Doof

Kentalis

Taalontwikkelingsstoornissen

Kentalis