Kentalis

Fonds Instituut voor Doven
Bestuur Fonds IvD, secr. Raad van Bestuur Kentalis
Postbus 7, 5270 BA Sint-Michielsgestel
T: +31 (0)6 3044 0559
E: e.geldhof@kentalis.nl
W: www.kentalis.nl
Zetel: Sint-Michielsgestel

Kentalis_web

Het Fonds IvD stimuleert activiteiten/projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en (wetenschappelijke) projecten die tot doel hebben mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking ondersteuning te bieden in hun maatschappelijke begeleiding en behandeling of geestelijke verzorging, dan wel gericht zijn op verbetering van onderwijs en opvoeding van deze doelgroepen. Het Fonds IvD treedt op als fondsbeheerder voor deze projecten en ziet toe op een goede uitvoering daarvan.

Met auditieve en communicatieve beperkingen wordt gedoeld op de volgende doelgroepen: doof, doofblind, ernstig slechthorend en mensen met ernstige taalontwikkelingsproblemen (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, ASS (autisme spectrum stoornis), culturele linguistische diversiteit, psychiatrische problematiek, overige problematiek).

Het Fonds IvD is gelieerd aan Koninklijke Kentalis.

Nieuws gerelateerd aan Kentalis