Missieburo Roermond

Neerstraat 49
6041 KB Roermond

0475 386880

info@missieburo.nl
www.missieburo.nl

Missieburo Roermond is de werknaam van de Kerkelijke Stichting Missieburo Bisdom Roermond, opgericht op 12 juni 1980 en gevestigd te Roermond. De stichting verleent hulp en steun in de meest ruime zin van het woord bij de verkondiging van het geloof in missielanden waar ook ter wereld. Bovendien geeft de stichting daadwerkelijke steun aan missionarissen en eigenlandse krachten, hetzij op geestelijk, hetzij op materieel of financieel terrein. Het Missieburo Roermond maakt deel uit van de groepsbeschikking van de R.K. Kerkprovincie in Nederland (via het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, CIO) en is aangewezen als ANBI.

Tevens heeft de stichting zich tot taak gesteld de missiegeest te bevorderen onder de mensen, in het bijzonder binnen het Bisdom Roermond.

Het Missieburo Roermond tracht haar doel te bereiken door onder meer nauw samen te werken met het Missiesecretariaat van het Bisdom Roermond, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle missieactiviteiten in het diocees. Verder door middel van het verspreiden van publicaties over onderwerpen met betrekking tot de universele verkondiging van het geloof. Via fondswerving worden financiële middelen bijeengebracht voor de realisatie van diverse projecten in de Missie.

Nieuws gerelateerd aan Missieburo Roermond

Nederland zingt

Publiekskaarten voor Nederland Zingt nu verkrijgbaar

Mensen die de opnames van het EO-televisieprogramma 'Nerderland Zingt' op dinsdag 25 september in de kathedraal van Roermond willen bijwonen, kunnen daarvoor nu kaarten bestellen. De belangstelling hiervoor is groot, dus wees er op tijd bij.

Lees meer »
Vincent Goulmy

Vincent Goulmy nieuwe vicaris voor Missiezaken

Er komt een nieuwe personele wisseling in de staf van het bisdom Roermond. Vicaris Ton Storcken S.M.A. legt met ingang van 1 september op eigen verzoek zijn functie als vicaris voor Missiezaken neer. Hij wordt opgevolgd door pastoor Vincent Goulmy uit Brunssum.

Lees meer »

Inkomsten blijven dalen

Er wordt hard gewerkt aan de jaarrekening van het Missieburo 2015. Helaas moet worden geconcludeerd dat de dalende lijn van de afgelopen jaren zich ook in het afgelopen jaar voortzet.

Lees meer »

Vijftigjarig bestaan van de missie van de Broeders Penitenten in Chili

Dierbare missievrienden, Onlangs ben ik afgereisd naar Berkel-Enschot om deel te nemen aan de viering van het vijftigjarig be-staan van de missie van de Broeders Penitenten in Chili. Br. Gerardo Broeders, algemeen overste van de congregatie heeft een zeer boeiende toespraak gegeven over hetgeen de broeders in Chili hebben gerealiseerd.

Lees meer »

Reisverslag Wies Hamstra (januari 2015)

Na een voorspoedige reis, werd ik op het vliegveld van Entebbe opgewacht door Pater Piet, Maama Getu, de nieuwe chauffeur Franco, Maama Florence en mijn adoptiekind Harriet. Het waren wel aparte toestanden op het vliegveld i.v.m. de Ebola in Afrika, maar alles bij elkaar ging het bij de douane toch snel.

Lees meer »