Stichting Dierenlot

Postbus 377
4200 AJ Gorinchem

Postbus 359
3500 AJ Utrecht

T: (030) 241 57 61
E: info@dier.nu
W: www.dier.nu

Ook in Nederland komt dierenmishandeling nog altijd voor. Het is een van de verborgen problemen van onze moderne maatschappij. Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze verwaarloosde, mishandelde en afgedankte dieren erg aan en wil hen graag helpen.

Dit doen wij door steun te verlenen aan, en samen te werken met, lokale en regionale dierenhulporganisaties in Nederland. Het zijn veelal dierenasielen, dierenopvangcentra en dierenambulance-organisaties in het land die deze dieren opvangen en verzorgen.

Dit ó zo belangrijke werk moet door blijven gaan. Niet alleen nu maar ook in de toekomst, aan ieder dier die dit nodig heeft. Want dieren hebben zelf geen stem en daarom moeten wij voor hen opkomen. Dat verdienen ze.

Als u Stichting DierenLot opneemt in uw testament betekent dit een heel belangrijke bijdrage voor de hulp die wij dieren in nood willen bieden. Denkt u aan financiële steun voor reparatie of verbouwing aan de opvang, de aanschaf van medicijnen en hulpmaterialen, maar ook het betalen van dierenartskosten. Ook bij transportproblemen bieden wij uitkomst. Door het gratis in bruikleen geven van onze eigen DierenLot dierenambulances. Inmiddels rijden er al bijna 150 in Nederland. Ook bij u in de buurt.

De hulp die wij bieden is mede mogelijk door donaties van onze donateurs en bijzondere giften. Bijvoorbeeld uit nalatenschappen. Een bijzondere manier van helpen. Want niet alleen nu maar ook in de toekomst is hulp voor dieren onmisbaar.

Als u DierenLot nu opneemt in uw testament betekent dit een heel belangrijke bijdrage voor de hulp die wij willen bieden. Nu én in de toekomst, aan ieder dier die dit nodig heeft.

Heeft u huisdieren en maakt u zich zorgen over de opvang en verzorging na overlijden? Informeert u dan naar onze Testament Service. Sander van Hesteren vertelt u graag over de mogelijkheden. Belt u 0183-563912 of email naar sander@dier.nu   Meer informatie leest u op www.dier.nu

Namens de dieren, heel hartelijk dank.

Nieuws gerelateerd aan Stichting Dierenlot

Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening

Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening 2018

Ondanks het warme weer bezochten ruim 1.000 dierenhulpverleners op zaterdag 21 april de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening in Gorinchem georganiseerd door Stichting DierenLot. Hiermee is de Landelijke Bijeenkomst uitgegroeid tot hét grootste evenement voor de dierenhulpverlening in Nederland.

Lees meer »
Roofvogelambulance

Een echte “Roofvogelambulance”

Woensdag 4 april hebben wij een wel heel speciale dierenambulance mogen uitreiken: een echte “Roofvogelambulance”! Eén van de doelstelling van Wings of Change is het opvangen, huisvesten, verzorgen en revalideren van roofvogels en uilen die door ziekte of verwondingen niet zelfstandig in de natuur kunnen overleven.

Lees meer »
Louterbloemen

Louterbloemen DierenTaxi helpt dieren in nood

Dierentehuis & Dierenambulance Louterbloemen rijdt met drie dierenambulances in de Drechtsteden om hulpbehoevende, zieke of gewonde dieren te helpen. Dankzijde hulp van St. DierenLot kunnen wij dit werk uitvoeren met 3 volledig ingerichte ambulances.

Lees meer »
Kittens

Kittens in de kou

Het is zaterdagavond laat en dierenambulance Louterbloemen krijgt een melding van iemand die 3 kittens in zijn schuur heeft gevonden. Een moederpoes is niet gezien. De dierenambulance gaat kijken.Het zijn kittens van ongeveer 10 dagen oud.

Lees meer »

Help dieren in nood, óók als u er zelf niet meer bent

‘Mishandelde en verwaarloosde huis- en gezelschapsdieren: het leed daarvan snijdt bij elk nieuw geval weer door mijn ziel. Juist omdat ze zélf geen stem hebben en volledig afhankelijk van de zorg van anderen zijn.’ Aan het woord is Sander van Hesteren, sinds jaar en dag betrokken bij stichting DierenLot.

Lees meer »