Stichting Dierenlot

Postbus 377
4200 AJ Gorinchem

Postbus 359
3500 AJ Utrecht

T: (030) 241 57 61
E: info@dier.nu
W: www.dier.nu

Ook in Nederland komt dierenmishandeling nog altijd voor. Het is een van de verborgen problemen van onze moderne maatschappij. Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze verwaarloosde, mishandelde en afgedankte dieren erg aan en wil hen graag helpen.

Dit doen wij door steun te verlenen aan, en samen te werken met, lokale en regionale dierenhulporganisaties in Nederland. Het zijn veelal dierenasielen, dierenopvangcentra en dierenambulance-organisaties in het land die deze dieren opvangen en verzorgen.

Dit ó zo belangrijke werk moet door blijven gaan. Niet alleen nu maar ook in de toekomst, aan ieder dier die dit nodig heeft. Want dieren hebben zelf geen stem en daarom moeten wij voor hen opkomen. Dat verdienen ze.

Als u Stichting DierenLot opneemt in uw testament betekent dit een heel belangrijke bijdrage voor de hulp die wij dieren in nood willen bieden. Denkt u aan financiële steun voor reparatie of verbouwing aan de opvang, de aanschaf van medicijnen en hulpmaterialen, maar ook het betalen van dierenartskosten. Ook bij transportproblemen bieden wij uitkomst. Door het gratis in bruikleen geven van onze eigen DierenLot dierenambulances. Inmiddels rijden er al bijna 150 in Nederland. Ook bij u in de buurt.

De hulp die wij bieden is mede mogelijk door donaties van onze donateurs en bijzondere giften. Bijvoorbeeld uit nalatenschappen. Een bijzondere manier van helpen. Want niet alleen nu maar ook in de toekomst is hulp voor dieren onmisbaar.

Als u DierenLot nu opneemt in uw testament betekent dit een heel belangrijke bijdrage voor de hulp die wij willen bieden. Nu én in de toekomst, aan ieder dier die dit nodig heeft.

Heeft u huisdieren en maakt u zich zorgen over de opvang en verzorging na overlijden? Informeert u dan naar onze Testament Service. Sander van Hesteren vertelt u graag over de mogelijkheden. Belt u 0183-563912 of email naar sander@dier.nu   Meer informatie leest u op www.dier.nu

Namens de dieren, heel hartelijk dank.

Nieuws gerelateerd aan Stichting Dierenlot

Stichting DierenLot

Stichting DierenLot | Ook in 2019 gaan we door!

Zo eind december kijken we terug op het afgelopen jaar. 2018 was een jaar waarin we mede dankzij de hulp van onze donateurs, giftgevers, loterijspelers en bijzondere giften uit nalatenschappen ontzettend veel goede dingen hebben kunnen doen voor de dieren in nood in Nederland. 

Lees meer »
DierenLot

Droomcheque voor Stichting Opvang Noach

Op het Landelijk Congres Dierenhulpverlening heeft Stichting Opvang Noach een cheque in ontvangst genomen  van € 25.000,00 voor de realisatie van een nieuwe ontvangst- en educatieruimte.

Lees meer »
Stichting DierenLot

Landelijk Congres Dierenhulpverlening

Stichting DierenLot organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor iedereen die werkzaam is (als vrijwilliger of professional) in de dierenhulpverlening sector. In het voorjaar de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening en in het najaar het Landelijk Congres Dierenhulpverlening.

Lees meer »