Stichting Dierennood

Kabelhof 60
3072 WJ Rotterdam
The Netherlands
010 420 23 44

www.dierennood.nl
www.dierentestament.nl

NL16 INGB 0004 7841 60
KvK 2447 1674
ANBI Nr. 8212.50.280


De missie van Stichting Dierennood is het zoveel mogelijk hulp bieden aan zwerfdieren in het buitenland. Dit wil zij doen op korte termijn, door het ondersteunen van locale zwerfdier-projecten.

Maar ook op de toekomst gericht, met het mogelijk maken van sterilisatie-projecten om het aantal zwerfdieren te doen verminderen, alsmede educatie over respect voor zwerfdieren op basisscholen.
Stichting Dierennood staat voor hulp aan zwerfdieren in het buitenland. Dus voornamelijk zwerfhonden en zwerfkatten.

Wij proberen dat te doen op twee manieren:

1. Noodhulp op korte termijn:
Via onze Hulpprojecten-van-de-Maand, waarbij wij streng geselecteerde kleine projecten steunen om al dan niet gewonde zwerfdieren locaal op te vangen, te verzorgen, te vaccineren en te steriliseren.Meestal worden ze dan weer gezond teruggezet en soms komen ze in een adoptieprogramma om locaal of in een ander land te worden geadopteerd.

2. Structurele hulp op langere termijn:
a. Sterilisatie-projecten in zo’n 20 asielen over de hele wereld, waarbij wij ook bemiddelen voor studenten MBO Dierverzorging en studenten Diergeneeskunde van de Universiteiten van Utrecht en Gent, die vooral sterilisaties uitvoeren. Maar ook andere medische verrichtingen doen bij de vele honderden honden en katten in de diverse asielen.

Voor deze bemiddeling hebben wij een aparte website opgezet: www.dierenstages.nl Maar ook voor vrijwilligers zonder specifieke opleiding hebben wij meer dan 10 geselecteerde asielen, waar heel nuttig werk voor de daar aanwezige dieren kan worden gedaan.

Ook daarvoor hebben wij een aparte website opgezet: www.dierenvrijwilligers.nl

b. Ondersteunen van educatie-projecten om hiermee kinderen op de locale basis-scholen te kunnen stimuleren, om meer respect voor (zwerf)dieren te verkrijgen.
Wij proberen bij reeds bestaande contacten met betrouwbare asielen, de vrijwilligers te stimuleren om langs scholen te gaan om deze boodschap zo goed mogelijk over te dragen.Werkzaamheden:

Sterilisaties : het stimuleren van activiteiten die tot doel hebben om de populatie van zwerfdieren zo goed mogelijk onder controle te brengen. Dit door middel van het ‘Collect, Neuter, Vaccinate & Return’ principe. Dus: ‘Bijeenbrengen, Steriliseren, Vaccineren en Terugzetten’. Veelal in samenwerking met studenten Diergeneeskunde.

Adopties : het ondersteunen van bestaande organisaties in het buitenland, die naast educatie en sterilisaties ook voor een aantal geselecteerde dieren een adoptie-adres zoeken.

Educatie: door middel van het verzamelen, vergelijken en samenvatten van al bestaande educatie-publicaties, te komen tot producties die voor educatieve programma’s gebruikt kunnen worden. Dit met als doel meer respect bij kinderen te verkrijgen voor dieren in het algemeen en dieren-in-nood in het bijzonder. E.e.a. zoveel mogelijk aangepast aan de locale situaties en specifieke culturen in de diverse landen.
Middelen

1. Dat zwerfdieren onze hulp hard nodig hebben, willen wij met onze website laten zien.

2. Verder door het samenstellen en laten drukken van divers drukwerk, waarin onze projecten onder de aandacht worden gebracht.

3. Het organiseren van diverse activiteiten om geld in te zamelen t.b.v. onze doeleinden. Doelgroep:

Alle dierenvrienden, waar ook ter wereld, die samen met ons vinden dat dieren-in-nood meer en beter geholpen moeten worden.

Werving en gelden
Aangezien wij alleen met vrijwilligers werken, die geen urenvergoeding of reiskosten willen declareren en ook geen dure gebouwen of andere vaste kosten hebben, kunnen wij garandeeren dat alle donaties 100% ten goede komen aan de dieren die dit het hardste nodig hebben.

Voor inkomsten proberen wij donateurs, begunstigden en sponsors te interesseren om samen met ons deze doeleinden te gaan realiseren.

Iedere adhoc donatie wordt door ons direct op onze website gezet en voegen dit toe – indien niet anders aangegeven – aan het actuele Hulpproject-van-de-Maand.

Hierbij wordt zowel de naam van de donateur bij het desbetreffende hulpproject gezet en wordt het bedrag toegevoegd aan de actuele tussenstand van dit project.

Bij bezwaar van naamsvermelding wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.

Beheer gelden
Wij hebben een aparte bankrekening bij de ING waar alle gelden op binnenkomen. Alleen de penningmeester heeft toegang tot deze bankrekening. En hij legt verantwoordelijkheid af aan de andere bestuursleden èn aan de Belastingdienst.De selectie van de goede doelen die onze stichting wil gaan ondersteunen wordt gedaan door de secretaris, waarna deze dit als concreet voorstel voorlegt aan de overige bestuursleden. Alleen als alle bestuursleden hiermee instemmen wordt een hulpproject daadwerkelijk opgenomen op de website als ‘Hulpactie-van-de-Maand’. Besteding gelden:

Alle gelden die worden overgemaakt naar de diverse doelen, worden gepubliceerd op onze website. Hiervoor is een aparte rubriek op de website opgenomen.

Indien mogelijk wordt na afloop verantwoording afgelegd naar de donateur met foto’s en verslagen van de bestede gelden.

Persoonlijk contact
Voor aanvullende informatie over onze doelstellingen, onze activiteiten of over alles waar u in bent geïnteresseerd, mag u ons altijd persoonlijk benaderen.

Via deze link komt u bij de pagina met onze persoonlijke gegevens en u kunt Hanno Berger als woordvoerder telefonisch bereiken: Tel. 010-420 23 44.

 

 

 

Nieuws gerelateerd aan Stichting Dierennood

Damdoorbraak in Servië: asiel met 90 dieren overspoeld

In het kleine stadje Petrovac in Servië runt de jonge Marina Nikolic en haar vriend Dalibor een privéasiel. Inmiddels is dat uitgegroeid tot zo’n 90 dieren, honden en katten. Jullie kennen inmiddels het recept. Geen steun van de overheid, geen support van de bevolking. En een Marina die alles over heeft voor haar beschermelingen.

Lees meer »

Afdak tegen de zon voor asiel in Nepal

Een brandende zon van 40 gr. of meer zonder schaduw is voor geen enkel dier prettig. Malika's grote wens is dan ook om in haar half openlucht asiel in Nepal een afdak te maken voor de honden, ezels en andere dieren. Wij hebben in onze laatste nieuwsbrief van half april, hier al aandacht voor gevraagd. 

Lees meer »

Vrijwilligerswerk met dieren

Wij krijgen als Stichting Dierennood regelmatig verzoeken van dierenvrienden of wij betrouwbare adressen hebben, waar vrijwilligerswerk voor dieren kan worden gedaan. Ook zonder speciale opleiding.

Lees meer »