Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Postbus 11912
1001 GX
Amsterdam
T: (020) 622 12 55
E: info@muziekinstrumentenfonds.nl
W: www.muziekinstrumentenfonds.nl

Muziekinstrumenten kosten geld: veel geld. Vaak zoveel dat musici en muziekstudenten zich de aanschaf ervan niet kunnen veroorloven. En dat terwijl een goed instrument geen luxe is, maar een absolute noodzaak voor iemand wiens vak het is te musiceren. Dat betekent dat velen een probleem hebben. Het NMF is opgericht om dat probleem op te lossen. Het geeft namelijk muziekinstrumenten in bruikleen aan professionele musici en aan muziekstudenten.

Ongeveer 400 musici spelen op instrumenten uit de collectie van het NMF. De collectie bestaat voornamelijk uit violen, altviolen, celli, contrabassen, vleugels, harpen en enkele blaasinstrumenten.Het NMF werft fondsen om de collectie te onderhouden en de collectie uit te breiden. Nevendoelstellingen van het NMF zijn het behouden van cultureel erfgoed (al die prachtige instrumenten) en talentontwikkeling (van de musici die wij steunen).

Wilt u ook dat onze musici het juiste gereedschap in handen hebben om zich muzikaal optimaal te kunnen ontwikkelen? Steun dan het NMF. Giften zijn welkom via NL58 ABNA 0555 028 666.
Let op: doet u een donatie met een looptijd van minimaal 5 jaar, dan heeft u recht op extra belastingaftrek in verband met de Geefwet. Heel veel dank namens onze musici!

Nieuws gerelateerd aan Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

NMF

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds Magazine

Wist u dat het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), naast de hoofddoelstelling van het in bruikleen geven van kwalitatief hoogwaardige muziekinstrumenten, ook concerten organiseert en zelfs jaarlijks een prachtig Magazine uitgeeft? 

Lees meer »