Juni 2018: vrede voor vrouwen in Uganda

Reis mee als reporter naar Uganda, zet je schrijf-, fotografie- of videotalent in en werk samen met Mensen met een Missie voor de vrouwen in Uganda.

Parel van Afrika
Uganda wordt ook wel ‘de parel van Afrika’ genoemd, vanwege de prachtige natuur en het vele groen. Helaas heeft Uganda een zeer gewelddadige geschiedenis. Nog maar tien jaar geleden woedde er een lange burgeroorlog die in het hele noorden voor terreur zorgde en het leven ontwrichtte.

Geweld tegen vrouwen
Veel vrouwen in Uganda lijden onder geweld. Veel meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en hoewel vrouwenbesnijdenis bij wet verboden is, blijft het een probleem. Er liggen verschillende redenen ten grondslag aan dit geweld, maar een belangrijke reden is de jarenlange burgeroorlog. Culturele en religieuze opvattingen over man-vrouwverhoudingen spelen ook een grote rol.

Geloof in Uganda
Uganda kent een enorm rijk geloofsleven. Religie zorgt voor veel mensen voor houvast en biedt een gemeenschap van mensen die naar elkaar omkijken. Religieuze leiders nemen in de Ugandese samenleving een belangrijke rol in. Je zou ze belangrijke influencers kunnen noemen.

Ugandese mensen met een missie
Er is een sterk netwerk van mensen met een missie in Uganda dat zich inzet tegen gendergerelateerd geweld. Samen met religieuze leiders en sterke mannen en vrouwen, wordt er gewerkt aan een maatschappij waar meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen en geweld tegen vrouwen afneemt.

Klik hier voor meer informatie