Keurmerken & Belangenverenigingen

CBF_KM-groot

CBF, Keurmerk & Verklaring
Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer u dit kwaliteits-zegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een collectebus of brief, kunt u er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan.

 

KMGB_KM-groot

Het Keurmerk Goed Besteed (KGB)
Komt mijn gift wel goed terecht? Dan vraagt u zich vast wel eens af of dat goede doel dat u financieel steunt met uw gift te vertrouwen is of wat die organisatie nu eigenlijk doet. Wanneer een goed doel het Keurmerk Goed Besteed heeft, kunt u er van op aan dat er toezicht plaats vindt op de genoemde organisatie. Dan weet u dat er controles zijn op het bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van het bewuste goede doel.

 

IF_KM-groot

Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
Het ISF is de brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen. Wij zijn er voor u: voor instellingen in zorg & welzijn, cultuur, onderwijs & wetenschappen en alle andere non profit sectoren. Het ISF heeft jarenlange ervaring in de branche en kent als geen ander de wereld waarin u zich begeeft.

 

Rooster_KM-groot

Roosters
De collecteweek loopt van zondag t/m zaterdag. Of er door de collecterende instelling daadwerkelijk op zondag mag worden gecollecteerd, is afhankelijk van de voorwaarden die door de gemeente worden gesteld bij de afgegeven collectevergunning.

Collecteroosters per gemeente
Op dit collecterooster  kunt u – behalve de collecten waarvoor uw gemeente een vergunning heeft afgegeven – ook zien aan welke bedrijven de gemeente een vergunning heeft verleend voor het werven van donateurs. De donateurwerving gebeurt doorgaans in winkelstraten, maar kan ook huis-aan-huis zijn.