Missieburo bisdom Roermond geeft 50.000 euro aan Nepal

Het Missieburo Roermond heeft namens bisschop Frans Wiertz van Roermond 50.000 euro overgemaakt voor hulp aan het door aardbevingen getroffen gebied in Nepal. Het geld gaat via de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie in Den Haag naar de caritasorganisatie van het enige apostolisch-vicariaat (= bisdom in oprichting) in Nepal, Caritas Nepal, die onlangs de Nederlandse R.K. Kerkprovincie om hulp heeft gevraagd. Het volledige bedrag zal daar ter plekke voor concrete hulpverlening worden aangewend. Bovendien wordt in het weekeinde van 9 en 10 mei landelijk in de parochies gecollecteerd voor Nepal.

“De beelden uit Nepal die we de afgelopen weken gezien hebben, zijn verschrikkelijk,” zegt directeur Frank Soeterik van het Missieburo van het bisdom Roermond. Met deze gift hopen we iets te kunnen bijdragen aan het lenigen van de nood. Ook hopen we dat ons voorbeeld een stimulans voor parochies is om ook via lokale acties een bijdrage te leveren.”

De 50.000 euro komt uit de campagnes die uit Missieburo Roermond doorlopend voor dit soort projecten voert.

Wilt u meer informatie of wilt u een gift doen? Kijk dan op:

http://www.missieburo.nl/nieuwsbericht/12-05-2015/de-rk-kerk-helpt-nepal

Ook kunnen giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL38INGB0002010534 t.n.v. Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie te Den Haag.

Zie ook: http://vastenaktie.geef.nl/actie/vastenaktie-helpt-nepal