Laat uw idealen voortleven

Iedereen maakt zich in het leven wel eens ergens sterk voor. Door voor een ander klaar te staan, iets te geven of te doneren. Simpelweg, omdat we dit belangrijk vinden. Maar wat als u er zelf niet meer bent?

Lees meer »

Heeft u de bijzondere aflevering van Bep gezien?

Afgelopen zondag zond SBS6 een bijzondere aflevering uit van ‘De Nalatenschap’. In deze aflevering was de afwikkeling van de nalatenschap van mevrouw Bep Knol te zien, die 19 april jl. op 80-jarige leeftijd overleed. Haar hele leven hield Bep zich dapper staande ondanks de tegenslagen die zij tegenkwam.

Lees meer »

Dagelijks redden vrijwilligers van ruim 140 DierenLot dierenambulances honderden dieren in nood

Nog veel dieren leiden in Nederland een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, gewond op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten.

Lees meer »

Aisha: “Hoe meer ik nu leer, hoe beter ik straks kan helpen.”

“Het gaat goed op school. Dat heb ik vooral aan mijn moeder te danken. Zij heeft me naar school gestuurd en blijft me motiveren om m’n best te doen. Ik hou van leren en wil graag verder studeren. Later wil ik juf worden. Of dokter. Als ik maar anderen kan helpen.”

Lees meer »

Kiezen: erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?

Heeft u gehoord dat u erfgenaam bent? Dan kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt. Iedere erfgenaam neemt een eigen beslissing over aanvaarden of verwerpen. De notaris kan u adviseren.

Lees meer »

Hulp aan dieren in nood. Nu én in de toekomst. Ook als u er zelf niet meer bent

Ook in Nederland komt dierenmishandeling nog altijd voor. Het is een van de verborgen problemen van onze moderne maatschappij. Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze verwaarloosde, mishandelde en afgedankte dieren erg aan en wil hen graag helpen.

Lees meer »

Regel je Nalatenschap

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

Lees meer »

Laat uw liefdevolle zorg voor dieren voortleven

Elsa en Adriaan Gerritsen: ‘Onze nalatenschap is nu goed geregeld, een geruststellende gedachte’

Lees meer »

Schenken aan een goed doel met belastingvoordeel

Veel mensen voelen zich verbonden met een of meerdere goede doelen en uiten dat middels schenkingen in een erfenis of regelmatige donaties. Zo’n goed doel kan een liefdadigheidsorganisatie zijn, maar eveneens een sportvereniging, kerkgenootschap of politieke partij.

Lees meer »

Neem ALS op in uw testament

ALS is een dodelijke zenuw-spierziekte waarbij de signalen vanuit de hersenen niet meer aankomen bij de spieren, met als gevolg dat één voor één de spieren uitvallen. Hierdoor kan je steeds minder zelf zoals bewegen, praten, eten en drinken. Meestal overlijdt iemand met ALS omdat de ademhalingsspieren er ook mee ophouden.

Lees meer »