Verhalen gezocht bij 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers

De Oorlogsgravenstichting legt in haar nieuwe website de herinneringen en verhalen vast van alle oorlogsslachtoffers. De herinnering aan deze mensen wordt hierdoor levend gehouden en doorgegeven aan de volgende generaties. Met het vastleggen en doorgeven van hun verhalen wordt een belangrijk deel van ons historisch erfgoed bewaard en doorverteld.

70 jaar na de bevrijding zijn de jongste ooggetuigen al tachtig jaar of ouder. Door het wegvallen van deze generatie die de Tweede Wereldoorlog nog bewust heeft meegemaakt, verdwijnen ook de ooggetuigenverslagen uit de eerste hand. De Oorlogsgravenstichting is de enige organisatie die alle Nederlandse oorlogsslachtoffers heeft geregistreerd die sinds 9 mei 1940 zijn gevallen. Oorlogsslachtoffers zijn soms militairen maar vaak gewone mensen: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Ook Nederlandse militairen, die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen, worden hiertoe gerekend.

De algemeen directeur Gel Flieringa geeft aan dat “ons doel is een platform te bieden voor verhalen en foto’s over alle Nederlandse oorlogsslachtoffers, ook die van na de Tweede Wereldoorlog”. Al deze mensen hebben een verhaal, soms indringend soms kort of eenvoudig. Via het platform www.oorlogsgravenstichting.nl is het eenvoudig verhalen en foto’s te uploaden en te zoeken naar familie, vrienden, gebeurtenissen in je eigen straat of plaats, etc.

De verwachting van Gel Flieringa is dat er veel gebruik gemaakt gaat worden van de website om het eigen verhaal te kunnen delen en zo door te vertellen aan de volgende generaties. “Vooruitlopend op de lancering zijn er al meer dan 2.500 verhalen bij de Oorlogsgravenstichting aangeboden. Ik hoop dat wij uiteindelijk de meeste van de 180.000 verhalen kunnen verzamelen.”

Over de Oorlogsgravenstichting Van de ongeveer 180.000 oorlogsslachtoffers hebben er 50.000 een aanwijsbaar oorlogsgraf overal in de wereld en er zijn bijna 10.000 graven van militairen van de geallieerde strijdkrachten in Nederland die de Oorlogsgravenstichting verzorgt.