Welke dieren hebben hulp het meeste nodig?

Meer dan de helft van alle inwoners van Nederland en België zegt van dieren te houden. De meesten daarvan willen ook dieren-in-nood helpen, maar vinden het vaak moeilijk om een keuze te maken uit het grote aantal dierenorganisaties. De vraag is dan of men alleen dieren in eigen land wil gaan helpen of juist zwerfdieren in andere landen die er vaak ernstiger aan toe zijn. Vertrouwen of die hulp dan goed aankomt, is daarbij essentieel. Reden voor een interview met Hanno Berger, oprichter en secretaris van stichting Dierennood.

Hoe is stichting Dierennood ontstaan?  
“Ik heb 25 jaar in de reiswereld gewerkt en veel gereisd. Vooral in Azië kwam ik ernstig dierenleed tegen. Tijdens het begeleiden van een groepsreis door Indonesië, zag ik beelden die bij mij iets deden knappen. Nadat ik thuis was gekomen, vroeg ik aan mijn vrouw of ik mijn baan mocht opzeggen, om de rest van mijn leven zwerfdieren te kunnen helpen. Zij stond direct achter dit idee, maar vond wel dat dit dan ook echt structurele hulp moest zijn. Dus gericht op zoveel mogelijk dieren in de zwaarste omstandigheden. Binnen twee weken was stichting Dierennood in 2009 opgericht samen met een paar andere dierenvrienden, die al veel bestuurlijke ervaring op dit gebied hadden.”

14-4-2010-020

Hoe helpen jullie dieren-in-nood?
“Voor ons zijn alle dieren en met name zwerfdieren gelijk. Er leven naar schatting 450 miljoen zwerfkatten en 350 miljoen zwerfhonden op onze aarde. De meesten van hen worden regelmatig geschopt en geslagen en zonder enig respect behandeld. Voedsel en schoon water is voor hen meestal onbereikbaar. Met onze doorlopende Hulpacties-van-de-Maand op onze website www.dierennood.nl ondersteunen wij streng gecontroleerde kleinschalige projecten. Hierbij worden met name zwerfhonden en -katten letterlijk uit de goot opgeraapt en door fantastische dierenvrienden verder verzorgd. De kosten voor medische zorg kunnen flink oplopen en dan is steun van buitenlandse dierenvrienden zeer welkom!”

Geven jullie ook hulp op de langere termijn?
“Om de aanwas van de enorme zwerfdieren-populatie langzaam af te laten nemen, zijn sterilisaties van deze dieren essentieel. De honden en katten worden daarvoor dan op straat gevangen, vervolgens gesteriliseerd, gevaccineerd en dan weer teruggezet op dezelfde plek op straat. Wij werken hiervoor samen met de universiteiten van Utrecht en Gent, waarbij bijna afgestudeerde studenten Diergeneeskunde op eigen kosten via ons naar asiel-klinieken gaan in ca. 15 landen. Vooral om deze belangrijke sterilisatieoperaties uit te voeren, onder toezicht van een lokale dierenarts. Wij zorgen vaak dan voor de medische middelen, waardoor een operatie maar 5 of 10 euro hoeft te kosten. Vorig jaar resulteerde dat in ruim 6.500 extra sterilisaties, die uiteindelijk vele tienduizenden (!) ellendige dierenlevens op de meedogenloze straat schelen.”

465399-romania-stray-dogs

Helpen jullie alleen in het buitenland?
“Wij helpen waar de nood het hoogst is. Nederland is gelukkig een van de zeer weinige landen ter wereld zonder zwerfhonden. In de ruim 60 officiële Nederlandse asielen zitten gemiddeld 10 honden, dus in totaal zo’n 600. Maar ik ben in asielen in Oost- en Zuid-Europa geweest met 1.000 tot zelfs 2.000 honden in één asiel.”

“Voor zwerfkatten ligt dat iets anders, want die zijn er hier wel. Maar ook zij worden gelukkig hier niet zo mishandeld door mensen, zoals in het buitenland vaak wel het geval is. Ook is Nederland het enige land ter wereld, met een dierenpolitie en met veel dierenambulances. Er rijden er hier zelfs meer dan 300 van rond. Heel mooi, maar in de meeste landen, zelfs ook binnen Europa is er vaak geen één. En juist daar hebben (zwerf)dieren het heel moeilijk. Veel dierenvrienden in Nederland en België willen graag hulpprojecten ondersteunen, waar dieren het echt het allermoeilijkst hebben. In welk land dan ook, mits het maar op een verantwoorde en betrouwbare manier gebeurt.”

india_dog5

Hoe checken jullie de betrouwbaarheid?
“Dat is een heel belangrijk onderdeel van ons werk. Twee mensen binnen ons team van 25 vrijwilligers, houden zich vooral bezig met het selecteren van mogelijke hulpprojecten. Daarvoor is bijv. Facebook een uitstekend medium. Daarop is een tijdlijn te zien met veel foto’s en verhalen van alle activiteiten uit de afgelopen jaren. Dit geeft al een goed beeld. Maar daarnaast checken wij referenties of de persoon of organisatie goed of minder goed op Google bekend staat. Alleen hulpverleners die door deze strenge selectie heenkomen, komen voor een Hulpactie-van-de-Maand in aanmerking.”

Maken jullie veel kosten?
“Omdat wij alleen met vrijwilligers werken, die geen enkel salaris ontvangen, maar ook omdat we vanuit onze eigen huizen werken en zelfs geen vervoerskosten vergoeden, bedragen onze overheadkosten slechts 2 tot 3%. Gemiddeld is dat bij stichtingen 28%. Bovendien kunnen wij hierdoor ook garanderen dat van een schenking of legaat met een specifiek doel ook echt de volle 100% daaraan besteed zal gaan worden. Wij leggen daarover graag verantwoording af met foto’s, video’s, nota’s, e.d. aan een notaris of andere vertrouwenspersoon.”

d-110927-24

Zijn jullie erkend door de Belastingdienst?
“Ja, wij hebben een officiële ANBI-status. Die is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften dan een belastingvoordeel kunnen opleveren. En omdat wij zelf geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen, wordt 100% van een gift of legaat aan de hulp voor dieren besteed.”

Hoe kan men meer informatie verkrijgen?
Kijk op de websites www.dierennood.nl of www.dierentestament.nl. Of bel Hanno Berger van Stichting Dierennood: 010-420 23 44.