Bomenstichting
01:29
26-11-2018

Waardevolle bomen verdienen bescherming

Gemeenten hebben meer handvatten dan vaak wordt gedacht…

Dat bomen moeten worden beschermd, daarover zal in de Nederlandse gemeentehuizen weinig verschil van mening bestaan. Colleges van B&W, gemeenteraden en ambtenaren zijn er meestal van doordrongen dat bomen bescherming verdienen.
Over de manier waarop en de mate waarin die bescherming moet worden geregeld en in de praktijk kan worden gerealiseerd, lopen de inzichten vaak uiteen. Intern binnen de gemeenten, maar – natuurlijk – ook tussen rechtstreeks belanghebbenden en de lokale overheid. In deze circulaire wil de Bomenstichting u wijzen op een tweetal beschermingsmogelijkheden.

Omgevingswet
Je hoort vaak zeggen ‘als de nieuwe Omgevingswet eenmaal van kracht zal zijn en er helderheid is over de uitvoeringsbepalingen, wordt het allemaal overzichtelijker’. Maar zover is het nog niet. Voorlopig geldt voor gemeenten de komende jaren de bestaande wet- en regelgeving. Die is het uitgangspunt voor het omgaan met de verschillende belangen die spelen bij het al dan niet vergunnen van het verwijderen van bomen.

Veel gemeenten hanteren het bestemmingsplan als kader waarbinnen ook de bescherming van bomen wordt geregeld. De Bomenstichting verwacht trouwens dat ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaande bestemmingsplannen nog lange tijd zullen blijven functioneren, ook al worden ze omgedoopt tot ‘omgevingsplan van rechtswege’.Bomen

Op zichzelf is een bestemmingsplan een prima kader. Discussie kan ontstaan over de noodzaak ook ‘iets over bomen’ op te nemen in een bestemmingsplan als de bescherming ook al is geregeld via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of een specifieke Bomenverordening.

Discussie kan ook ontstaan over de vraag hoe ver de bescherming van een boom moet gaan. Meestal wordt uitgegaan van 1,5 meter buiten de zogenaamde kroonprojectie: de schaduw die een boom zou werpen als de zon er recht boven zou staan. Dat betekent dat voor  activiteiten binnen die beschermingszone toestemming vereist is.

Meer hierover vindt u in het artikel Bomen opnemen in bestemmingsplan, uit Bomennieuws, zomernummer 2017

Voorbescherming
Slechts vijf gemeenten kennen voor bomen een zogenaamde ‘Voorbeschermingsregel’. Dat is een regeling uit de monumentenwetgeving, die een object voorlopig beschermt tegen sloop (of kap) of aantasting in het algemeen. De regel is van toepassing totdat er een definitieve uitspraak ligt. Het komt erop neer dat zodra een belanghebbende bij de gemeente het verzoek om een bepaalde boom op de lijst van beschermde bomen te plaatsen heeft ingediend, bescherming is gegarandeerd totdat een besluit op het verzoek is genomen. Voor zover ons bekend beschikken tot nu toe alleen Almelo, Emmen, Breda, Geertruidenberg en Leiderdorp over een dergelijke voorbeschermingsregel voor bomen.

Meer hierover leest u in het artikel Het belang van voorbescherming uit Bomennieuws, zomernummer 2018.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar info@bomenstiching.nl en u ontvangt antwoord van onze specialisten.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actueel nieuws op Notaris-Online.nl

Lees meer over: Bescherming , Bomen , Bomenstichting , Nederland

Notaris Online partners

KindermisbruikNationaal Ouderen Fonds