Stichting Collectieve Israël Actie

Nalaten

OPNEMEN IN TESTAMENT

Kiezen voor een eeuwige band met Israël
Wilt u (een deel van) uw vermogen nalaten aan een goed doel? Er zijn verschillende manieren om door middel van uw bezit, of een deel van uw bezit, een eeuwige band met Israël te creëren. De Collectieve Israel Actie kan u adviseren hoe uw wensen op dit terrein op optimale wijze in een testament tot uitdrukking kunnen worden gebracht.

Bescherm uw bezit om het na uw leven te laten bloeien
Voordat u een testament opstelt, zult u hebben nagedacht over wat u daar in wilt regelen en wie daarin worden opgenomen. Uiteraard heeft u daarover overlegd met uw notaris. Maar het is ook zinvol te praten met een belastingadviseur omdat soms veel erfbelasting moet worden betaald. In uw testament kunt u de Collectieve Israel Actie tot erfgenaam benoemen of via een legaat een bedrag nalaten. Over hetgeen de Collectieve Israel Actie uit uw nalatenschap verkrijgt hoeft geen erfbelasting te worden betaald.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over nalaten? In uw testament kunt u aangeven hoe het door u nagelaten bedrag voor een van de doelstellingen van Keren Hayesod kan worden aangewend. U kunt voor vragen contact opnemen met mr. Carelli den Hartog, afdeling nalatenschappen van ons kantoor op telefoonnummer 020-6448429.

Stichting Collectieve Israël Actie

Postadres:
Postbus 7858
1008 AB Amsterdam
Array
(
)
blindenhulpstichting-dierenlot