Stichting Vastenactie

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is in 1961 opgericht in opdracht van de Nederlandse Bisschoppen. De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving.

Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die de Stichting ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. Wij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder tijdens de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen. Lees hier meer over onze missie en visie.

Met onze campagnes ondersteunen wij meer dan 3.500 betrokken, enthousiaste vrijwilligers en particulieren initiatieven die de campagnes en acties handen en voeten geven binnen parochies, scholen of andere groepen.

De projecten die we steunen zijn sociaaleconomisch van aard, kleinschalig en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp.

We zijn een zelfstandige stichting met een raad van bestuur.

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is een private kerkelijke rechtspersoon, ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nr. 411.78.402. Het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie is 003.003.759. Het BTW-nummer is NL003003759B01.

Stichting Vastenactie

Bezoekadres:
Amaliastraat 13
2514 JC Den Haag
Postadres:
Postbus 95408
2509 CK Den Haag
Array
(
  [0] => Array
    (
      [adres] => Amaliastraat 13, 2514 JC Den Haag
      [titel] => 
      [nr] => A
    )

)
Stichting Vluchteling