Terre des Hommes

Terre des Hommes Nederland

Terre des Hommes is een kinderrechtenorganisatie die kinderen beschermt tegen uitbuiting. Speciale aandacht krijgen slachtoffers van kinderhandel, kinderarbeid, seksuele uitbuiting en kindermisbruik. Met een totaalaanpak van preventie, opvang en vervolging van daders willen we een eind maken aan deze ernstige schendingen van kinderrechten. Wij halen de kinderen uit uitbuitingssituatie, zorgen voor opvang en onderwijs en helpen ouders bij het vergroten van hun inkomen. We geven voorlichting en lobbyen bij overheidsinstanties, zodat wetgeving wordt nageleefd. Terre des Hommes heeft programma’s in Afrika, Azië, Europa en in Nederland. Terre des Hommes streeft naar een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is en uw hulp is daarbij onmisbaar. Want uitbuiting van kinderen is onacceptabel!

Een wereld zonder kinderuitbuiting
“Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zolang door tot dit bereikt is”

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting. Helaas is de realiteit voor veel kinderen in ontwikkelingslanden vaak anders. Ze moeten hun lichaam verkopen, worden verhandeld als koopwaar of worden uitgebuit als arbeider. Terre des Hommes zet zich in om deze uitbuiting te stoppen.

We investeren in onderwijs en voorlichting en helpen ouders hun inkomen te vergroten. We beschermen kinderen, bieden juridische bijstand en trainen lokale politie en justitie. Ook voeren we campagne voor kinderrechten en lobbyen bij lokale en nationale overheden. We werken samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Terre des Hommes is actief in Afrika, Azië en Europa.

Het VN kinderrechtenverdrag vormt de basis voor ons werk. In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. Want ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting.

Nalaten aan Terre des Hommes
Wij zijn als stichting afhankelijk van de giften van onze donateurs. En van mensen die Terre des Hommes opnemen in hun testament.

Misschien heeft u wel eens overwogen om een goed doel zoals Terre des Hommes in uw testament op te nemen. Nalatenschappen zijn voor Terre des Hommes van groot belang.

Wat doet Terre des Hommes met uw nalatenschap?
Met uw gift levert u een belangrijke bijdrage aan het behalen van ons doel: een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Terre des Hommes wil dat alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Met uw gift strijden wij tegen kinderuitbuiting op de volgende thema’s : kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen en kindermisbruik.

Wilt u meer weten over nalaten aan Terre des Hommes?
Vult u alstublieft dan in dit formulier uw gegevens in. Karin Vlug neemt graag contact met u op. In een persoonlijk gesprek geeft Karin antwoorden op al uw vragen en vertelt u meer over de mogelijkheden hoe u uw nalatenschap kunt regelen.

Meer nieuws over het werk van Terre des Hommes op www.terredeshommes.nl.

Terre des Hommes Nederland

Bezoekadres:
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag
Array
(
  [0] => Array
    (
      [adres] => Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag
      [titel] => 
      [nr] => A
    )

)
trombosestichting