Ook adverteren op Notaris-online.nl? Neem hier contact met ons op.
+31 495 45 00 95 Meld mijn organisatie aan
Terug

Artsen zonder Grenzen

Hulp waar hulp het hardst nodig is
Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp. Onze hulpverleners zetten zich met hart en ziel in om een verschil te maken voor mensen in nood.

Door te handelen maken wij een verschil. Dat doen wij door medische hulp te bieden, maar ook door overheden, instanties, andere organisaties of sleutelpersonen aan te spreken en hen op te roepen in actie te komen. Wij bepalen zelf aan wie, hoe en waar wij hulp verlenen. Onze hele organisatie staat in het teken van het verlenen van deze hulp: onafhankelijk, zelf en ter plaatse.

Wij verlenen onze hulp aan mensen die in nood verkeren, waar ook ter wereld. Mensen in gebieden waar hevig gevochten wordt, waar er door jarenlange instabiliteit nauwelijks medische voorzieningen of medisch personeel zijn of waar mensen om voor wat voor reden dan ook afgesloten zijn van zorg. Hulp aan mensen die vanwege oorlogsgeweld of een natuurramp moeten vluchten en in vluchtelingenkampen in moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven.

Uw nalatenschap of toegift
Wat ú nalaat aan de wereld kan een nieuw leven betekenen voor anderen. Met uw nalatenschap stelt u onze hulpverleners in staat onmiddellijk in actie te komen wanneer mensen medische hulp nodig hebben na een ramp, omdat zij plotseling moesten vluchten of omdat de hulp van een arts om een andere reden voor hen niet vanzelfsprekend is. Met uw toegift maakt u het mogelijk voor ons om onafhankelijke, onpartijdige hulp te geven: los van politieke, religieuze of economische belangen.

Hoe regelt u het?
Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Het kan u ook een rustig gevoel geven te weten dat het geregeld is. U kunt Artsen zonder Grenzen een legaat nalaten (een geldbedrag of een bepaald goed) of als mede-erfgenaam benoemen. Dit regelt u allemaal bij de notaris.

Wilt u meer weten over nalaten aan Artsen zonder Grenzen?
U kunt de gratis brochure aanvragen via frank@artsenzondergrenzen.nl. U kunt ook bellen of vragen om een persoonlijk gesprek, op het kantoor van Artsen zonder Grenzen in Amsterdam of bij u thuis. Het telefoonnummer van Frank Theunissen is 020 – 520 8949, van Fiona Hoogveld 020 – 520 8056. Zij vertellen u graag wat er met uw toegift gedaan kan worden.

bedrijfsvideo

algemene informatie

Adres Naritaweg 10
1043 BX Amsterdam
Nederland
Telefoonnummer 020 - 520 8700 E-mailadres fiona@artsenzondergrenzen.nl Website artsenzondergrenzen.nl

kaart

Gerelateerde artikelen