Ook adverteren op Notaris-online.nl? Neem hier contact met ons op.
+31 495 45 00 95 Meld mijn organisatie aan
Terug

NSDSK

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind
Horen en spreken zijn in het dagelijks leven belangrijke communicatievaardigheden. Als het gehoor niet goed functioneert of er zijn spraak- en taalmoeilijkheden dan is het vaak lastig om met anderen te communiceren. De NSDSK biedt zorg, advies en begeleiding bij gehoormoeilijkheden en bij spraak- en taalontwikkelingsmoeilijkheden. Zorgverbetering en zorginnovatie behoren tot onze kerntaken.

De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind zet zich in voor:
vroegtijdige opsporing van kinderen met hoorproblemen

  • vroegtijdige onderkenning van peuters met een taalontwikkelingsstoornis
  • innovatief wetenschappelijk onderzoek om kinderen mee te kunnen laten doen in de samenleving.

Wilt u dove kinderen dezelfde kansen geven als horende kinderen?

Maak dan uw bijdrage over op rekening NL21ABNA055.229.3059

algemene informatie

Adres Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
Nederland
Telefoonnummer 020-5745945 E-mailadres nsdsk@nsdsk.nl Website nsdsk.nl

kaart