NSDSK

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind
Horen en spreken zijn in het dagelijks leven belangrijke communicatievaardigheden. Als het gehoor niet goed functioneert of er zijn spraak- en taalmoeilijkheden dan is het vaak lastig om met anderen te communiceren. De NSDSK biedt zorg, advies en begeleiding bij gehoormoeilijkheden en bij spraak- en taalontwikkelingsmoeilijkheden. Zorgverbetering en zorginnovatie behoren tot onze kerntaken.

De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind zet zich in voor:
vroegtijdige opsporing van kinderen met hoorproblemen

 • vroegtijdige onderkenning van peuters met een taalontwikkelingsstoornis
 • innovatief wetenschappelijk onderzoek om kinderen mee te kunnen laten doen in de samenleving.

Wilt u dove kinderen dezelfde kansen geven als horende kinderen?

Maak dan uw bijdrage over op rekening NL21ABNA055.229.3059

NSDSK

Bezoekadres:
Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
Array
(
  [0] => Array
    (
      [adres] => Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam
      [titel] => 
      [nr] => A
    )

)
nsgk-logocmyk