ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

Registratie
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Per 1 januari 2014 moeten ANBI’s aan meer regels voldoen dan tot nog toe het geval is. Ze moeten via een internetsite een aantal vaste gegevens bekend maken.

Culturele ANBI
Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

De Belastingdienst en de ANBI
De Belastingdienst heeft ongeveer 55.000 ANBI’s geregistreerd. Ongeveer de helft daarvan is een kerkgenootschap, of een onderdeel daarvan. Via de site van de Belastingdienst is op te zoeken of een organisatie een ANBI is en daarmee of giften aan de organisatie fiscaal aftrekbaar zijn. Zoek een ANBI


Afbeeldingsresultaat voor CBF Keurmerk

CBF, Keurmerk & Verklaring
Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer u dit kwaliteits-zegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een collectebus of brief, kunt u er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan.


Het Keurmerk Goed Besteed (KGB)
Komt mijn gift wel goed terecht? Dan vraagt u zich vast wel eens af of dat goede doel dat u financieel steunt met uw gift te vertrouwen is of wat die organisatie nu eigenlijk doet. Wanneer een goed doel het Keurmerk Goed Besteed heeft, kunt u er van op aan dat er toezicht plaats vindt op de genoemde organisatie. Dan weet u dat er controles zijn op het bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van het bewuste goede doel.


Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
Het ISF is de brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen. Wij zijn er voor u: voor instellingen in zorg & welzijn, cultuur, onderwijs & wetenschappen en alle andere non profit sectoren. Het ISF heeft jarenlange ervaring in de branche en kent als geen ander de wereld waarin u zich begeeft.


Goede Doelen Nederland


Afbeeldingsresultaat voor CBF Keurmerk

Roosters
De collecteweek loopt van zondag t/m zaterdag. Of er door de collecterende instelling daadwerkelijk op zondag mag worden gecollecteerd, is afhankelijk van de voorwaarden die door de gemeente worden gesteld bij de afgegeven collectevergunning.

Collecteroosters per gemeente
Op dit collecterooster  kunt u – behalve de collecten waarvoor uw gemeente een vergunning heeft afgegeven – ook zien aan welke bedrijven de gemeente een vergunning heeft verleend voor het werven van donateurs. De donateurwerving gebeurt doorgaans in winkelstraten, maar kan ook huis-aan-huis zijn.