Magazines / Doneren & Nalaten

Doneren & Nalaten

Nalaten en doneren

Voor u ligt de eerste editie van Nalaten & Doneren. Speciaal bedoeld voor mensen die nadenken of nagedacht hebben over hun levenstestament of bij leven al willen geven, en een goed beeld willen hebben van de mogelijkheden.

U wilt iets nalaten of geven aan een goed doel, maar hoe selecteert u één of meerdere Goede Doelen die u aanspreken? Keuze te over en alle goede doelen pakken belangrijke problemen in de samenle- ving aan. Maar hoe selecteert u een goed doel dat bij u past?
Uw uiteindelijke keuze is meestal een gevoelskwestie, omdat u zich met een onderwerp verbonden voelt. Gaat uw voorkeur uit naar een goed doel op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid of welzijn, of wellicht toch cultuur of internationale hulp? Maar misschien spreekt natuur, milieu of dierenwelzijn u wel meer aan.

Om u een platform te bieden met een uitgekiende selectie van transparante organisaties waarop u kunt vertrouwen, is er nu Nalaten & Doneren. Deze eerste editie is opgenomen in de Nederlandse Notarisagenda en maakt onderdeel uit van het toonaangevende ‘Goede Doelennetwerk’ bestaande uit de Nederlandse Notarisagenda, Notaris-online.nl en nu dus Nalaten & Doneren.

Het netwerk kent zijn oorsprong in 1987 en heeft al ruim 30 jaar het vertrouwen van veel toonaan- gevende goede doelen. ‘Nalaten & Doneren’ is hét eerste ‘Omnichannel Platform’ over donaties en nalatenschappen aan goede doelen. Een glossy uitgave die zowel online als in print verschijnt en ondersteund wordt door de social mediakanalen LinkedIn, Twitter en Facebook.

Wij roepen u op om te (blijven) geven aan initiatieven waarmee u zich verbonden voelt. U draagt zo bij aan een betere wereld en investeert in de toekomst.

Veel leesplezier gewenst!

Joanie Roost Projectmanager Nalaten & Doneren

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Geef hier aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen. De agenda kost € 25,- per stuk. Dit bedrag is exclusief btw en verzendkosten.